Frostating lagmannsrett

Vold mot tidligere samboer

Publisert 19.10.12

45-årig mann ble av tingretten dømt for vold mot sin tidligere samboer til fengsel i 30 dager. Han anket til lagmannsretten og gjorde gjeldende at det forelå en rehabiliteringsituasjon, og at han burde dømmes til samfunnsstraff. Lagmannsretten forkastet anken da det ikke ble ansett å foreligge noen rehabiliteringssituasjon, eller andre grunner som talte for bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 228 første ledd.

 

 

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim