Frostating lagmannsrett

Pressetjenester ›

Pressetjenesten har lukkede sider for media, med informasjon om når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter.

Til våre meddommere (og andre eksterne)

På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for våre lekdommere og eventuelt for vitner og andre eksterne aktører.

For advokater og påtalemyndigheten ›

På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for advokater og påtalemyndigheten.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim