Frostating lagmannsrett
Juridisk ordliste ›
I ordlisten på domstol.no forklares juridiske ord og utrykk på en enkel måte. Er ordet du søker ikke med på listen, så ta kontakt Frostating lagmannsrett.

Vitne i retten

Domstoladministrasjonen har utviklet en informasjons-applikasjon (app) til unge vitner, som tar sikte på å skape større trygghet rundt vitnesituasjonen. Applikasjonen er utviklet for å gjøre informasjon om det å være vitne mer tilgjengelig, med et klart språk som skal oppleves som forståelig. Mobilapplikasjonen består av tre deler: Ofte stilte spørsmål og svar, oversikt over aktører i retten og en beskrivelse av rettssystemet.

Appen kan lastes ned her for Android eller iPhone

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim