Frostating lagmannsrett

For advokater og påtalemyndigheten

  For advokater og påtalemyndigheten

  På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for advokater og påtalemyndigheten.

  Straffesaker

  Ankeforhandlingen gjennomføres digitalt med mindre annet er særskilt avtalt. Veiledning for gjennomføring av digitale straffesaker finnes på: https://www.domstol.no/digitaledomstoler (EKSTERN LENKE)

  Retningslinjer for advokater i sivile tvister

  Bak bildelenken til høyre kan du lese Frostating lagmannsretts retningslinjer til advokater i sakstypen anke over dom i sivile tvister.

  Utarbeidelse av digitale dokumentutdrag i sivile saker

  Mer om digitale dokumentutdrag –

  Aktørportalen

  Aktører skal utveksle saksinformasjon og dokumenter med Frostating lagmannsrett gjennom domstolenes aktørportal.  Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også i den løsningen. Klikk på lenken til høyre for å logge inn i løsningen eller registrere deg som bruker. Aktørportalen

  Elektronisk signering for dommere

  Frostating lagmannsrett kan nå velge at fagdommere og eventuelle meddommere skal signere avgjørelser elektronisk. Les mer her om hvordan dette gjøres.

  Bruk av videomøteromsteknologi i rettsmøter

  Frostating lagmannsrett kan tilrettelegge for å følge – og forklare seg i – våre rettsmøter via fjernmøteteknologi. Les mer her om hvordan dette gjøres.

  Trådløst nettverk

  Mer om trådløst internett i Frostating lagmannsretts lokaler skal du kunne lese her.

  Lenker

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim