Frostating lagmannsrett

For advokater og påtalemyndigheten

  For advokater og påtalemyndigheten

  På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for advokater og påtalemyndigheten.

  Straffesaker

  Ankeforhandlingen gjennomføres digitalt med mindre annet er særskilt avtalt. Veiledning for gjennomføring av digitale straffesaker finnes på: https://www.domstol.no/digitaledomstoler (EKSTERN LENKE)

  Retningslinjer for advokater i sivile tvister

  Bak bildelenken til høyre kan du lese Frostating lagmannsretts retningslinjer til advokater i sakstypen anke over dom i sivile tvister.

  Utarbeidelse av digitale dokumentutdrag i sivile saker

  Mer om digitale dokumentutdrag –

  Aktørportalen

  Aktører skal i sivile saker utveksle saksinformasjon og dokumenter med Frostating lagmannsrett gjennom domstolenes aktørportal.  Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også i den løsningen. Klikk på lenken til høyre for å logge inn i løsningen eller registrere deg som bruker. Aktørportalen

  Trådløst nettverk

  Mer om trådløst internett i Frostating lagmannsretts lokaler skal du kunne lese her.

  Lenker

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim