Frostating lagmannsrett

Links

  Links

  Frostating Court of Appeal takes no responsibility for the content on externally linked websites.

  Norwegian:

  Domstol.no (The National Courts Administration) Høyesterett (The Suprime Court of Norway) Forliksrådet (The Conciliation Board) – Website in Norwegian Justis- og politidepartementet (Ministry of Justice and the Police) Lovdata (Norwegian Laws in English) Riksadvokaten (The Higher Prosecuting Authority) Politiet (The Police) Kriminalomsorgen (The Norwegian Correctional Services) Konfliktrådet (The Conflict Board) – Website in Norwegian Education The official Norway Judicial registrations and records Associations

  International:

  Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) (European Court of Human Rights) FNs menneskerettskomite (Human Rights Committee) EFTA-domstolen (EFTA Court) EU-domstolen (European Court of Justice)  

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim