Frostating lagmannsrett

Links

  Links

  Frostating Court of Appeal takes no responsibility for the content on externally linked websites.

  Norwegian:

  Education The official Norway Judicial registrations and records Associations

  International:

   

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim