Frostating lagmannsrett

Informasjon

I nord i Trøndelag har ikke Frostating lagmannsrett fast rettssted. Imidlertid behandles sivile saker og straffesaker unntaksvis ved tingrettene i nord i Trøndelag (Inntrøndelag tingrett i Steinkjer og Namdal tingrett i Namsos). Steinkjer tinghus huser Inntrøndelag tingrett og Nord-Trøndelag jordskifterett og er det første tinghuset i landet bygd for en samlokalisering av en tingrett og en jordskifterett. Det nye tinghuset har gode fasiliteter, også for lagmannsretten som stor meddomsrett.

Kontakt

Inntrøndelag tingrett Strandveien 40, 7713 Steinkjer
Namdal tingrett Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos
Sentralbord 73 54 24 60, Trondheim
Telefaks 73 54 24 24, Trondheim
E-post post@frostating.no
Postadresse Postboks 2315 Torgarden 7004 Trondheim

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim