Frostating lagmannsrett

Contact

Opening hours 08.00-15.45 (15.00)
Visiting address Julsundvegen 9, 1st floor
Telephone 73 54 24 60, Trondheim
Fax 73 54 24 84, Trondheim
E-mail post@frostating.no
Postal address Postboks 2315 Torgarden 7004 Trondheim

Visit

Expedition None
Court rooms 1st floor
Canteen Ground floor (mon-fri: 10.30-13.00)
Toilets Ground floor and 1st floor

Transport

Bus Bus schedule
Airport shuttle To Alexandra Hotell (Taxi from Molde Airport to Fylkeshuset or bus from the airport to Alexandra Hotell)
Parking Fylkeshuset. By appointment at the expedition

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim