Frostating lagmannsrett

Contact

Opening hours 08.00-15.45 (15.00)
Address Skansekaia 2, 1st floor
Telephone 73 54 24 60, Trondheim
E-mail frostating.lagmannsrett@domstol.no
Postal address Postboks 2315 Torgarden 7004 Trondheim

Visit

Expedition None
Court room Court room 138
Canteen None
Toilets
Telephone

Transport

Bus Bus schedule
Airport shuttle Taxi from Ålesund Airport Vigra to Ålesund Tinghus or bus from the airport to Ålesund Station.
Parking Ålesund Court of Appeal, 3rd floor

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim