Frostating lagmannsrett

Contact

Opening hours 08.00-15.45 (15.00)
Address Munkegata 20, Trondheim
Telephone 73 54 24 60
E-mail frostating.lagmannsrett@domstol.no
Postal address Postboks 2315 Torgarden 7004 Trondheim

Visit

Expedition 1st  floor (lift available)
Court rooms 101, 102, 103 and 206
Mediation in disputes Conference room 105 and 106
Canteen 5.etg., mon-fri: 11.00-13.00
Toilets Basement
Smoking area 3rd floor

Transport

Bus/Airport Bus stop at Trondheim Torg
Handicap entrance Entrance from Tinghusplassen (on the rear)
Parking P-automat: Munkegata
P-automat: Kongens gate
P-house: Trondheim Torg

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim