Frostating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett er ankedomstol for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Disse to fylkene – som i mange sammenhenger betegnes som Midt-Norge – utgjør lagdømmet. Det innebærer at alle rettsavgjørelser som ankes fra tingrettene i disse to fylkene går til Frostating lagmannsrett. Det samme gjelder for avgjørelser fra jordskifterettene i de samme fylker.

Frostating lagdømme utgjør et Norge i miniatyr, fra Stad, Hustadvika og Folla som markante kyststrekninger ut mot Atlanterhavet til Røros og Lierne langs svenskegrensa. Hovedsete er i landets tredje største by Trondheim. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Møre-byene Ålesund, Molde og Kristiansund. Språkmessig varierer tale- og skriftspråk med nynorsk som en betydelig del av talemålet i Møre og Romsdal, bokmål i Trøndelag til bosettinger med sørsamisk i Røros- og Snåsaområdet.

Topografisk er området preget av lavlandsområder på kysten, spesielt i Trøndelag, og med høgfjellsområder innover i landet. ”Sunnmørsalpene”, Romsdalsfjella med Trollstigen, Trollheimen og Sylane er godt kjente navn langt utover lagdømmets grenser. Videre har vi tre særlig kjente fjorder innenfor vårt område: Geirangerfjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden.

Folketall: 2020

Møre og Romsdal 265 213
Trøndelag 470 425
Sum 735 638

 

 

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim