Frostating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett er ankedomstol for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Disse tofylkene – som i mange sammenhenger betegnes som Midt-Norge – utgjør lagdømmet. Det innebærer at alle rettsavgjørelser som ankes fra de 8 tingrettene i disse to fylkene går til Frostating lagmannsrett. Det samme gjelder for avgjørelser fra jordskifterettene i de samme fylker.

Frostating lagdømme utgjør et Norge i miniatyr, fra Stad, Hustadvika og Folla som markante kyststrekninger ut mot Atlanterhavet til Røros og Lierne langs svenskegrensa. Hovedsete er i landets tredje største by Trondheim. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Møre-byene Ålesund, Molde og Kristiansund. Språkmessig varierer tale- og skriftspråk med nynorsk som en betydelig del av talemålet i Møre og Romsdal, bokmål i Trøndelag til bosettinger med sørsamisk i Røros- og Snåsaområdet.

Topografisk er området preget av lavlandsområder på kysten, spesielt i Trøndelag, og med høgfjellsområder innover i landet. ”Sunnmørsalpene”, Romsdalsfjella med Trollstigen, Trollheimen og Sylane er godt kjente navn langt utover lagdømmets grenser. Videre har vi tre særlig kjente fjorder innenfor vårt område: Geirangerfjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden.

Areal:

Møre og Romsdal 14 467 km
Trøndelag 41 260 km
Sum 55 727 km

Folketall: 2018

Møre og Romsdal 267 359
Trøndelag 461 236
Sum 728 595

 

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim