Frostating lagmannsrett

Rettsavgjørelser

Alle kan som hovedregel kreve utskrift av inntil fem år gamle dommer og øvrige realitetsavgjørelser. Avgjørelsen må identifiseres, i praksis gjerne ved navn på en av partene og en tilleggsopplysning. Lagmannsrettens ekspedisjon kan gi ytterligere opplysninger.
Lagmannsrettens dommer og kjennelser publiseres, med enkelte unntak, over Internett/ Lovdata. De nyeste avgjørelsene er tilgjengelige for allmennheten i Lovdata uten eget abonnement. Se også Frostating lagmannsretts avgjørelser på Lovdata.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim