Frostating lagmannsrett

Hvordan te seg i retten

Arbeidet i retten er alvorsfullt og krevende og kan ha store konsekvenser for den som er part eller tiltalt. Rettens avgjørelser kan også ha betydning ut over den aktuelle sak.
Rettens leder har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler, som de profesjonelle aktører er vel kjent med. Alle plikter å følge anvisningene fra rettens leder. Enkelte tradisjoner er etablert for å understreke respekt for retten og dommernes autoritet:
  • Fagdommerne og advokater bærer sort kappe. Andre aktører har vanlige, pene klær.
  • Alle i rettssalen reiser seg når dommerne kommer inn. Det samme gjelder når dommerne går ut av rettssalen for å ta pause eller når rettsmøtet avsluttes.
  • Det stilles generelt krav til høflig framferd og talemåte i retten.
Forhandlingene i retten må ikke forstyrres:
  • Møt fram i god tid. Før dommerne tar sete skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen.
  • Mobiltelefoner og andre mulige støykilder skal være avstengt.
  • Det er ikke tillatt å snakke, drikke brus, spise (heller ikke snacks) eller å lese avis.
  • Det er vanligvis lunsjpause ca. kl. 1200. Dertil tas det korte pauser underveis i forhandlingene.
  • Unngå å gå inn eller ut av rettssalen utenom pausene. Dersom det likevel er nødvendig, så gjør det så stille som mulig.
  • Følg for øvrig anvisningene fra rettens leder og rettsbetjenten.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim