Frostating lagmannsrett

Tilhører i retten ›

I prinsippet skal rettssaker være åpne for allmennheten. Alle rettsmøter, så vel straffesaker som sivile saker, er derfor offentlige hvis ikke noe annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov.

Hvordan te seg i retten ›

Arbeidet i retten er alvorsfullt og krevende og kan ha store konsekvenser for den som er part eller tiltalt. Rettens avgjørelser kan også ha betydning ut over den aktuelle sak.

Vanlige spørsmål ›

Dersom det er noe du lurer på er det en god mulighet for at du finner svaret her. På denne siden har vi besvart de spørsmålene som går igjen.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim