Frostating lagmannsrett

Koronavirus-tiltak

For å begrense spredning av koronavirus i samfunnet, har Frostating lagmannsrett har innført en rekke tiltak.

Følg rådene

Vi ber alle følge med på de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet samt om å varsle lagmannsretten snarest pr. telefon eller e-post dersom man er innkalt til rettsmøte, men tilhører en gruppe som ifølge disse rådene ikke kan møte som forutsatt.

Smitteverntiltak i Frostating lagmannsrett

Dersom du er i karantene eller har symptomer på forkjølelse, feber eller hoste, har du ikke adgang til Frostating lagmannsrett. Hvis du har blitt innkalt til lagmannsretten og er i en slik situasjon, eller er i tvil om du kan være det, skal du ta kontakt med oss på telefon 73 54 24 60. Når du kommer til Frostating lagmannsrett
   • Personalet vil ved ankomst be deg bekrefte at du ikke har sykdomssymptomer, og se til at alle holder avstand til hverandre.
   • Det er påbudt å bruke munnbind tinghusets fellesarealer. I saker med mange aktører i retten kan rettens leder pålegge bruk av munnbind også i rettssalen.
   • Sprit hendene med håndsprit, som er tilgjengelig ved inngangen eller i foajeen, før du går videre.
   • Bare aktører, parter og andre med helt nødvendige ærend får adgang til våre rettssaler. Journalister kan få adgang til ankeforhandlinger etter avtale.
  Når du møter andre
   • Hold minst 1 meter avstand til alle personer du møter; i inngangen, i foajeen/fellesarealet, inn og ut av rettssaler og ellers i tinghuset.
   • Unngå unødvendige sammenstimlinger. Lagmannsretten vil sørge for at oppstart av ulike rettsmøter har oppstart på ulike tidspunkt og at lunsj og andre pauser i disse ikke starter samtidig.
   • Følg oppfordringer/instrukser du får fra rettens leder og våre ansatte.
   • Har du behov for tilgang til et møterom under pauser, ber vi om at dette avklares med rettens leder på forhånd.
   • Hold til høyre når du møter andre i trapper og korridorer.
  Når rettsmøtet er i gang
   • Du skal sitte minst 1 meter fra andre parter og aktører.
   • Det skal være tydelig markerte sitteplasser i rettssalen.
   • Alle skal ta med seg dokumenter og andre eiendeler fra rettssalen når dagen er slutt. Dette for å legge til rette for intensivert renhold av bordplater, stoler og saler.
   • Tolker blir vist til tolkerom eller annen hensiktsmessig plass.
   • Vi legger til rette for bruk av fjernmøteteknologi såfremt dette er mulig og hensiktsmessig.
  Ha god hand- og hostehygiene
   • Vask hender hyppig og grundig med såpe og vann.
   • Bruk hånddesinfeksjon.
   • Vi rengjør flere ganger daglig: Håndtak, gelender, toaletter, vaskeservanter og andre gjenstander som personer ofte berører.
   • Vi rengjør daglig: Rettssaler, tolkerom, presserom og andre berøringsflater enn dem nevnt ovenfor (tastatur, mus, mikrofoner, bordflater, armlener, dørhandtak).
 

Dersom smitte i pågående saker

Ved mistanke om smitte hos meddommere, bes de umiddelbart om å gå i hjemmekarantene, følge gjeldende retningslinjer angående testing og varsle lagmannsretten pr. telefon eller e-post. Dette anses som gyldig forfall. Meddommere eller andre som har gjort tjeneste i tinghuset, pålegges å varsle Frostating lagmannsrett dersom de blir syke/får påvist smitte innen 14 dager etter de har vært i tinghuset.

Offentlighet og presse

Alle våre rettssteder holdes stengt for publikum inntil videre. Presse som ønsker å være tilstede under ankeforhandlinger kan etter forhåndsavtale følge forhandlingene i salen dersom maks antall personer i salen overholdes. Alternativt kan pressen følge forhandlingene fra eget rom i tinghuset. Kravet om minst 1 meters avstand til andre skal overholdes også i rommet der pressen er tilstede. Publikum kan etter forhåndsavtale følge saken om den går i rettssal 206 eller rettssal 101 eller i Ålesund/Kristiansund, såfremt ikke maksantallet i salen overskrides. Det skal ikke streames fra rettssaler til privat utstyr. Lagmannsrettens avgjørelser er tilgjengelige digitalt på domstolenes pressesider.

Teknologi for fjernmøte og elektronisk signatur

Frostating lagmannsrett kan nå beslutte at avgjørelser eller rettsbøker skal signeres elektronisk. Vi benytter i økt grad også teknologi for å tilrettelegge for at parter, vitner og andre aktører kan delta i rettsmøter via videomøterom. Meddommerne kan lese mer på vår generelle informasjonsside for meddommere , og advokater kan lese mer på vår generelle informasjonsside for advokater.

Mer informasjon

domstol.no finnes generell informasjon fra domstolene knyttet til smitteverntiltak.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim