Frostating lagmannsrett

Koronavirus-tiltak

For å begrense spredning av koronavirus i samfunnet, har Frostating lagmannsrett har innført en rekke tiltak.

Følg rådene

Vi ber alle følge med på de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet samt om å varsle lagmannsretten snarest pr. telefon eller e-post dersom man er innkalt til rettsmøte, men tilhører en gruppe som ifølge disse rådene ikke kan møte som forutsatt.

Smitteverntiltak i Frostating lagmannsrett

Du vil ikke ha tilgang til Frostating lagmannsrett dersom du har symptom på forkjølelse, feber – hoste, eller du er i karantene. Ved symptomer eller du er i tvil ta kontakt med Frostating lagmannsrett på telefon 73 54 24 60.  
Når du kommer til Frostating lagmannsrett
 • Personalet vil ved ankomst be deg bekrefte at du ikke har sykdomssymptom, og se til at alle holder nødvendig avstand.
 • Sprit hendene (tilgjengelig i inngangen/foajeen) før du går videre. Det er anbefalt å bruke munnbind i alle fellesarealer i tinghuset, til du er på plass i den aktuelle rettssalen, eller har satt det ned for å spise i kantina. Det er påbud om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre. Rettens leder kan også påby bruk av munnbind i rettsalen om dette anses nødvendig.
 • Bare aktører, parter og de med nødvendige ærend får tilgang til våre saler. Journalister kan få tilgang til ankeforhandlinger etter avtale.

Når du møter andre
 • Hold minst én meter, helst to meter avstand til alle personer du møter: i inngangen, i foajeen/fellesarealet inn og ut av rettssaler og ellers i bygget.
 • Unngå unødvendige sammenstimlinger. Vi vil organisere oppstart av de ulike rettsmøta og pauser/lunsjpauser på ulike tidspunkt.
 • Følg de oppfordringer/instrukser du får fra rettens leder og våre ansatte.
 • Har du behov for tilgang til ett møterom under pauser avklares det med administrator på forhånd.
 • Hold til høyre når du møter andre i trapper og korridorer.

Når rettsmøtet er i gang
 • Du skal sitte minst én meter, helst to meter fra andre parter og aktører.
 • Det vil være tydelig markerte plasser i rettssalen.
 • Ta med egne skrivesaker, kulepenn og papir.
 • Alle skal ta med seg dokument og andre eiendeler fra rettssalen når dagen er slutt for å legge til rette for intensivert renhold av bordplater, stoler og saler.
 • Tolk blir vist til tolkerom eller til hensiktsmessig plass.
 • Vi legger til rette for bruk av fjernmøteteknologi der det er mulig.

Ha god hand- og hostehygiene
 • Vask hender hyppig og grundig med såpe og vatn.
 • Bruk handdesinfeksjon.
 • Vi vasker flere ganger daglig: håndtak, gelender, toalett, vaskeservanter og andre gjenstander som personer ofte er bort i.
 • Vi rengjør daglig: Rettssaler og berøringsflater (tastatur, mus, mikrofoner, bordflater, armlene, dørhandtak), tolkerom og presserom 

Dersom smitte i pågående saker

Ved mistanke om smitte hos meddommere, bes de umiddelbart om å gå i hjemmekarantene, følge gjeldende retningslinjer angående testing og varsle lagmannsretten pr. telefon eller e-post. Dette anses som gyldig forfall. Meddommere eller andre som har gjort tjeneste i tinghuset, pålegges å varsle Frostating lagmannsrett dersom de blir syke/får påvist smitte innen 14 dager etter de har vært i tinghuset.

Offentlighet og presse

Alle våre rettssteder holdes stengt for publikum inntil videre. Presse som ønsker å være tilstede under ankeforhandlinger, kan etter forhåndsavtale følge forhandlingene i salen dersom maks antall personer i salen overholdes. Alternativt kan pressen følge forhandlingene fra eget rom i tinghuset. Kravet om minst én meter, helst to meter, avstand til andre skal overholdes også i rommet der pressen er tilstede. Publikum kan etter forhåndsavtale følge saken om den går i rettssal 206 eller rettssal 101 eller i Ålesund/Kristiansund, såfremt ikke maksantallet i salen overskrides. Det skal ikke streames fra rettssaler til privat utstyr. Lagmannsrettens avgjørelser er tilgjengelige digitalt på domstolenes pressesider.

Teknologi for fjernmøte og elektronisk signatur

Frostating lagmannsrett kan nå beslutte at avgjørelser eller rettsbøker skal signeres elektronisk. Vi benytter i økt grad også teknologi for å tilrettelegge for at parter, vitner og andre aktører kan delta i rettsmøter via videomøterom. Meddommerne kan lese mer på vår generelle informasjonsside for meddommere , og advokater kan lese mer på vår generelle informasjonsside for advokater.

Mer informasjon

domstol.no finnes generell informasjon fra domstolene knyttet til smitteverntiltak.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim