Frostating lagmannsrett

Informasjon

Nord i Trøndelag har ikke Frostating lagmannsrett fast rettssted. Imidlertid behandles sivile saker og straffesaker unntaksvis i tingrettene nord i fylket (Inntrøndelag tingrett i Steinkjer og Namdal tingrett i Namsos). Steinkjer tinghus huser Inntrøndelag tingrett og Nord-Trøndelag jordskifterett og er det første tinghuset i landet bygd for en samlokalisering av en tingrett og en jordskifterett. Det nye tinghuset har gode fasiliteter, også for lagmannsretten som stor meddomsrett.

Kontakt

Inntrøndelag
tingrett
Strandveien 40,
7713 Steinkjer
Namdal
tingrett
Abel Meyers gate 10,
7800 Namsos
Sentralbord 73 54 24 60, Trondheim
Telefaks 73 54 24 24, Trondheim
E-post post@frostating.no
Postadresse Postboks 2315 Torgarden
7004 Trondheim

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim