Frostating lagmannsrett

Informasjon

Nord i Trøndelag har ikke Frostating lagmannsrett fast rettssted. Imidlertid behandles sivile saker og straffesaker unntaksvis i tingrettens lokaler nord i fylket (Trøndelag tingrett i Steinkjer og i Namsos). Steinkjer tinghus huser Trøndelag tingrett og Trøndelag jordskifterett og var det første tinghuset i landet bygd for en samlokalisering av en tingrett og en jordskifterett. Tinghuset har gode fasiliteter, også for lagmannsretten som stor meddomsrett.

Kontakt

Trøndelag tingrett, Steinkjer Strandveien 40, 7713 Steinkjer
Trøndelag tingrett, Namsos Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos
Sentralbord 73 54 24 60, Trondheim
E-post frostating.lagmannsrett@domstol.no
Postadresse

Postboks 2315 Torgarden

7004 Trondheim

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim