Frostating lagmannsrett

Kontakt

Åpningstid Alle våre rettssteder er stengt for publikum uten forhåndsavtale grunnet korona-utbruddet i samfunnet.
Adresse Julsundvegen 9, 2.etg.
Sentralbord 73 54 24 60, Trondheim
E-post frostating.lagmannsrett@domstol.no
Postadresse

Postboks 2315 Torgarden

7004 Trondheim

Besøk

Ekspedisjon Ingen
Rettssaler Frostating lagmannsretts sal i 2.
Kantine 1.etg., men kan være redusert tilgang grunnet korona-utbruddet i samfunnet.
Toaletter 1. og 2. etasje
Internett Domstol gjestenett – koble til og følg anvisninger i nettleseren

Transport

Buss/ Flybuss Ruteopplysning
Flybuss Nettbuss/Aukra Auto/Molde Taxi Møre kjører flybuss til og fra Molde sentrum (hotellene) i forbindelse med flyanløp. Til Alexandra Hotell
Parkering Det skal etter det opplyste være fri parkering for besøkende/aktører/dommere etc. på anviste plasser foran Fylkeshuset og på den siden som vender mot hotellet Alexandra. Alternativt kan man be om parkeringsseddel (gratis) i ekspedisjonen i Fylkeshuset, for parkering på dagtid på den store parkeringsplassen vest for stadion og et område ved Scandic-hotellet. Tillatelsen gjelder bare for spesifikke deler av disse områdene (innhent beskrivelse hos ekspedisjonsbetjeningen). For parkering nattestid skal det være fri parkering på den store parkeringsplassen. Et siste alternativ er å benytte parkometerparkeringen bak Fylkeshuset. (Vær oppmerksom på evt. endringer i parkeringsreglene.)

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim