Frostating lagmannsrett

Kontakt

Åpningstid 08.00-15.45 (15.00)
Adresse Storgata 43, inngang 4.etg.
Sentralbord 73 54 24 60, Trondheim
Telefaks 73 54 24 84, Trondheim
E-post post@frostating.no
Postadresse Postboks 2315 Torgarden 7004 Trondheim

Besøk

Ekspedisjon Ingen
Rettssaler Frostating lagmannsretts sal i 3.
Kantine Nei
Toaletter 3. etasje
Internett Domstol gjestenett – koble til og følg anvisninger i nettleseren

Transport

Reise- eksempel Bussrute 804 og 806 har avgang fra Kristiansund trafikkterminal og har holdeplasser hhv. ved Bedehuset Langveien og Sykehuset, som begge er et par kvartaler fra Rica II.
Buss Ruteopplysning: http://www.frammr.no/
Parkering Ved henvendelse i ekspedisjonen til Nordmøre tingrett (i samme bygning som lagmannsrettens lokaler) skal lagmannsrettens dommere (inkludert meddommere) og sakkyndige få utstedt parkeringsbevis for P-huset i etasjene under rettslokalet. (Vær oppmerksom på evt. endringer i parkeringsreglene.) Advokater, parter, vitner ol. må dessverre henvises til å parkere etter gjeldende bestemmelser andre steder i nærheten.
 

Telefon: 73 54 24 60 Telefaks: 73 54 24 84 Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00) Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim