Frostating lagmannsrett
Trondheim
Steinkjer

Telefon: 73 54 24 60 Telefaks: 73 54 24 84 Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00) Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim