Frostating lagmannsrett

Ruspåvirket kjøring

Publisert 13.12.21

Tingretten hadde dømte en mann for ruspåvirket kjøring. Brutto månedslønn var på domstidspunktet 40 000 kroner, og tingretten hadde satt boten til 45 000 kroner. Etter domstidspunktet mistet mannen arbeidet og fikk en deltidsstilling med brutto månedslønn på 8000 kroner. Lagmannsretten mente at endringen i inntekten etter tingrettens domstidspunkt var relevant. Lagmannsretten satte derfor boten til 12 000 kroner i tråd med hovedregelen om én og en halv brutto månedslønn.

Botens størrelse. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim