Frostating lagmannsrett

Voldtekt

Publisert 25.06.21

En 48 år gammel mann ble dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for voldtekt til samleie av sin datter som var over 18 da overgrepet skjedde, jf. straffeloven 1902 § 192 andre ledd bokstav a jf. første ledd, og overtredelse av straffeloven 1902 § 197. Han ble også dømt til å betale 180 000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

Straffeloven 1902 § 192

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim