Frostating lagmannsrett

Tollekniv

Publisert 28.06.21

En mann ble domfelt for ulovlig bevæpning på offentlig sted (straffeloven § 189 andre ledd), unnlatelse av straks å rette seg etter politiets pålegg (politiloven § 30 nummer 1, jf. § 5) og forulemping av offentlig tjenesteperson (straffeloven § 156 andre ledd). Den ulovlige bevæpningen på offentlig sted bestod i at han hadde tatt med seg en tollekniv på et utested om kvelden. Det var tilstrekkelig for å anse ham å ha «båret» kniven at han hadde den i en ryggsekk. Han hadde tidligere på dagen hatt et «aktverdig formål» med å bære kniven, men hadde ikke lenger noe aktverdig formål når han tok med seg kniven til utestedet.

Straffeloven §§ 156 andre ledd og 189 andre ledd. Politiloven § 30 nr. 1, jf. § 5

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim