Frostating lagmannsrett

Kroppsskade

Publisert 08.06.21

Lagmannsretten kom enstemmig og i likhet med tingretten til at tiltalte var skyldig i kroppsskade, jf. straffeloven § 273. Tiltalte hadde slått fornærmede i ansiktet med en glassflaske slik at det oppstod omfattende tannskader. Straffen ble satt til fengsel i fem måneder, og tiltalte ble dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med 20 000 kroner.

Strafferett. Kroppsskade. Straffeloven § 273.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim