Frostating lagmannsrett

Fastsettelse av ulempeerstatning

Publisert 09.06.21

Eier av et industribygg hadde av tingretten blitt tilkjent erstatning for stripeavståelse i forbindelse med utbygging av en ny fylkesvei. I tillegg ble selskapet tilkjent ulempeerstatning. Fylkeskommunen begjærte overskjønn begrenset til ulempeerstatning. Lagmannsretten kom til at det ikke var grunnlag for å tilkjenne selskapet ulempeerstatning. Ulempene ble av lagmannsretten ansett som alminnelige ulemper i form av trafikkstøy og frykt for skade, særlig på vinteren. Nabolovens tålegrense var ikke overskredet, jf. vederlagsloven § 8.

Overskjønn, ulempeerstatning, alminnelig ulempe, vederlagsloven § 8.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim