Frostating lagmannsrett

Bruksordning for veg og parkering

Publisert 22.06.21

Det var anket på jordskifterettens bruksordning vedr. parkeringsløsning for tre boligeiendommer. Under ankeforhandlingen i 2020 inngikk partene en avtale om parkeringsløsningen, med vilkår om bl.a. kommunens godkjenning. I senere rettsmøte i 2021 ble partene enige om å heve saka som forlikt. Utgiftene med saka ble delt med en tredjepart på hver av partene.

Jordskiftelova, bruksordning, parkeringsløsning, avtale, rettsforlik

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim