Frostating lagmannsrett

Anke over skjønnsrettens sakskostnadsavgjørelse

Publisert 23.06.21

Saken gjelder særskilt prøving av sakskostnadsavgjørelse i skjønn. Selv om begrunnelsen er kort, er avgjørelsen sett i sammenheng med skjønnsresultatet tilstrekkelig begrunnet. Anken førte ikke frem. Sakskostnadsspørsmålet for lagmannsretten avgjøres etter skjønnsloven § 54 a. Ingen av partene tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Skjønnsloven § 32 andre ledd jf. § 2, jf, tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Skjønnsloven § 54 a.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim