Frostating lagmannsrett

Ugyldig oppsigelse

Publisert 19.05.21

Tvist om gyldigheten av oppsigelse i ansettelsesforhold. Lagmannsretten slo først fast at det var adgang å ansette arbeidstakeren med en prøvetid på seks måneder. Gyldigheten av oppsigelsen ble derfor vurdert i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-6. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var ugyldig. Arbeidsgiver hadde ikke sannsynliggjort at det samlet sett forelå mangler ved arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet som gjorde at oppsigelsen var saklig. Arbeidsgivers begjæring om opphør av arbeidsforholdet ble ikke tatt til følge. Arbeidstaker ble tilkjent erstatning.

Ansettelse med prøvetid. Opphør av arbeidsforhold. Erstatning. Arbeidsmiljøloven.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim