Frostating lagmannsrett

Tvist

Publisert 31.05.21

Motregning i sluttoppgjør etter levering av lekeland. Motregningskravet ansett berettiget. Mangler. Forsinkelse og konvensjonalbot. Konkret vurdering.

Tvisteloven – tvl, 17.06.2005 nr. 90

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim