Frostating lagmannsrett

Personlig sameie

Publisert 10.05.21

Jordskifteretten hadde avvist et krav om jordskifte. Kravet gjaldt deling av en eiendom i personlig sameie. Kravet var avvist av formelle grunner ved kjennelse. Lagmannsretten opphevet kjennelsen. At kravet var rettet på flere sentrale punkt medførte ikke at saken kunne avvises. At rekvirenten ikke hadde fått delingstillatelse, var heller ikke avvisingsgrunn på dette stadiet i saken.

Deling, delingstillatelse, retting, jordskifte

 

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim