Frostating lagmannsrett

Bustadoppføringslova

Publisert 25.05.21

Tvist etter bustadoppføringslova. Forbruker fremmet krav om dagmulkt, retting, prisavslag og erstatning. Entreprenøren ble frifunnet av tingretten. Lagmannsretten kom til samme resultat. Siden entreprenøren hadde akseptert å utbedre taket mens saken stod for lagmannsretten, ble entreprenøren ikke tilkjent sakskostnader.

Buofl, 13.06.1997 nr. 43. Dagmulkt, erstatning

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim