Frostating lagmannsrett

Voldskriminalitet

Publisert 21.04.21

Mann 56 år gammel domfelt for kroppsskade, jf. straffeloven § 273. Rusbelastet miljø. Under et drikkelag gikk tiltalte plutselig til angrep på en av gjestene med ei saks og stakk han flere ganger i armen slik at det oppsto to dype kutt som måtte sys. Tiltalte påberopte nødverge, men det var ingen holdepunkter for at han var i ferd med å bli angrepet. Etter voldsutøvelsen forlot tiltalte stedet i bil, med 1,8 i promille, og kjørte av veien. Han påberopte nødrett, grunnet frykt for å bli forfulgt etter voldsutøvelsen og derfor måtte kjøre for å redde seg. Dette ble han ikke hørt med. Tidligere domfelt for vold og promillekjøring. Straff isolert for kroppsskaden fengsel i 9 måneder, for promillekjøringen fengsel i 36 dager, fradrag for saksbehandlingstid én måned, samlet straff fengsel i 8 måneder. Bot 28 000 kroner. Kjøring “kort tid” etter det var gått 5 år siden forrige promilledom, tap av førerrett derfor fastsatt til 5 år.

Kroppsskade. Straffeloven § 273. Promillekjøring. Vegtrafikkloven § 22 første ledd. Tap av førerrett. Tapsforskriften § 3-10.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim