Frostating lagmannsrett

Sedelighetskriminalitet

Publisert 21.04.21

Bestefar, nå 81 år gammel, domfelt for gjentatt seksuelle omgang over en 6-årsperiode fra 2007 til 2013 med barnebarnet født i 2003, herunder samleie, før hun fylte 10 år. Også flere alvorlige seksuelle krenkelser, frem til 2016, jf. straffeloven § 305. Også besittelse av bilder av seksuelle overgrep mot barn. Samlet straff som utgangspunkt fengsel i 8 år og 8 måneder, fradrag ett år for lang saksbehandlingstid, og straffen ble 7 år og 8 måneder. Straffeloven § 78 bokstav g vurdert. Ikke grunnlag for fradrag i straffen grunnet høy alder og dårlig helse. Oppreisning 300 000 kroner.

Seksuell omgang, samleie, barn under 10 år. Straffeloven (1902) § 195 andre ledd bokstav c jf. første ledd. Incest. Seksuelle krenkelser. Besittelse av overgrepsbilder.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim