Frostating lagmannsrett

Merking av bruksrettsgrense

Publisert 02.03.21

Saken gjaldt anke over at jordskifteretten “traff avgjørelse …om at merking av grenser som er fastsatt i jordskifte ikke skal gjennomføres». Det sentrale temaet var om anken var en rettslig avgjørelse som kunne påankes, jf. jordskiftelova § 8-1 annet ledd, jf. tvisteloven § 29-2 første ledd, alternativt om anken også kunne avvises som rettskraftig avgjort. Lagmannsretten kom til anken måtte avvises da det ikke var truffet noen rettslig avgjørelse det kunne ankes over.

Anke, ankegjenstand, jordskifteavgjørelse, jordskiftelova

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim