Frostating lagmannsrett

Erstatningskrav etter prosjekterings- og rådgivingsfeil

Publisert 29.03.21

Saken gjelder krav om erstatning fra en kommune for prosjekterings- og rådgivningsfeil i forbindelse av rehabilitering av en idrettsstadion, jf. NS 8402 punkt 10.1 og 10.3. Lagmannsrettens flertall kom til at det ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet fra det selskapet som hadde utformet konkurransegrunnlaget/ kontrakts grunnlaget, mens et mindretall i lagmannsretten var av den oppfatning at grensene for profesjonsansvaret var overskredet. En samlet lagmannsrett kom til at det ikke var påregnelig eller adekvat årsakssammenheng mellom kommunens økonomiske tap og rådgivningen, og at kommunen ikke hadde overholdt sin tapsbegrensningsplikt.

NS 8402 punkt 10.2 og 10.3.
Profesjonsansvar og tapsbegrensningsplikt.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim