Frostating lagmannsrett

Voldtekt til samleie

Publisert 23.02.21

Mann, 26 år gammel, domfelt for voldtekt til samleie (analt og vaginalt)av sin samboer. Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav a. Ett tilfelle. Straff isolert sett fengsel i 4 år og 6 måneder. Mishandling av samboeren, jf. straffeloven § 282, varighet ca. ett halvt år, men omfattende vold, skyld avgjort i tingretten, omfanget omfattet sex uten samtykke. Lagmannsretten anslo straffen isolert sett til fengsel i 1 år og 6 måneder. Straffen omfattet brudd på besøksforbud, jf. straffeloven § 168 isolert sett bot. Samlet straff satt til fengsel i 5 år og 6 måneder. Kontaktforbud etter straffeloven § 57. Oppreisningserstatning samlet 200 000 kroner.

Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav a. Mishandling i nære relasjoner. Straffeloven § 282.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim