Frostating lagmannsrett

Voldtekt

Publisert 01.02.21

Tiltalte ble i tingretten dømt til forvaring for voldtekt til samleie av tre kvinner, jf. straffeloven § 291, jf. § 292. Tiltaltes skyldanke førte ikke fram i lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte noe på forvaringens lengde. Oppreisning ble tilkjent de fornærmede med samme beløp som tingretten fastsatte.

Oppreisning, samleie, straffeloven § 292, straffeloven § 292

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim