Frostating lagmannsrett

Voldskriminalitet

Publisert 19.02.21

Mann, 28 år, dømt til fengsel i 75 dager for kroppsskade. Fellesdom. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for nødverge, idet avvergelseshandlingen gikk lenger enn nødvendig. Forsettet omfattet skadefølgen fullt ut.

Kroppsskade. Nødverge. Sløret forsett.

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim