Frostating lagmannsrett

Jakt- og bruksordning

Publisert 01.02.21

Krav om midlertidige bruksregler for jakt, jf. jordskiftelova § 3-34, ble avvist av jordskifteretten, fordi behandlingen av jordskiftesaken ikke var igangsatt. Lagmannsretten kom til at spørsmålet om jordskiftet var igangsatt ikke alene kunne avgjøres basert på innføringen i rettsboken, men at spørsmålet må avgjøres ut fra partenes opptreden og rettens handlinger. I dette tilfellet hadde jordskifteretten avgjort tvist og satt fram forslag til jordskifteløsning, og hatt saken til behandling i en periode på 3-4 år. Lagmannsretten kom derfor til at jordskiftesaken var igangsatt, og at midlertidige bruksregler kan gis.

Jordskifte, midlertidige bruksregler, bruksordning, jaktordning

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim