Frostating lagmannsrett

Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Publisert 19.02.21

Basert på konkret tolking av arbeidsavtale fikk prosjektleder for utvikling av et patentert produkt ikke medhold i krav om royalty av omsetningen av produktet. Han ble tilkjent 3 000 000 kroner som vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Produktet hadde generert høye inntekter for arbeidsgiver, og prosjektlederen ble ansett å være eneste oppfinner.

Patentloven, Avtaleloven

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim