Frostating lagmannsrett

Vold

Publisert 15.01.21

En 20 år gammel kvinne ble i tingretten dømt for vold mot polititjenestemann i form av slag og spark ved pågripelse. Et bestemmende mindretall i lagmannsretten kom til at det ikke var tilstrekkelig bevist at tiltalte utførte det ene slaget og de to sparkene med viten og vilje.

Vold mot offentlig tjenestemann. Subjektiv skyld.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim