Frostating lagmannsrett

Straffeloven

Publisert 08.01.21

Tidligere lærer ble, etter gjenopptakelse av straffesaken til ugunst for tiltalte, dømt for seksuelle handlinger mot en elev mens han gikk i 3. og 4. klasse. Straffen ble, etter fradrag for tidsforløpet etter Høyesteretts utpeking av lagmannsrett, fastsatt til fengsel i 4 måneder som tilleggs straff til tidligere dom om det samme mot to medelever, tidligere dom for seksuell omgang til samleie med barn under 14 år og en tidligere dom for overtredelse av vegtrafikkloven, jf. straffeloven (1902) § 64.r

Straffeloven (1902) § 200 tredje ledd jf. annet ledd
Straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim