Frostating lagmannsrett

Seksuell

Publisert 08.01.21

Spørsmål om grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang. Tiltalte ble i tingretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 200 første ledd. Etter anke fra påtalemyndigheten ble han av lagmannsretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav b.

Seksuell omgang. Seksuell handling.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim