Frostating lagmannsrett

Samfunnsstraff

Publisert 08.01.21

To menn, 23 år på gjerningstidspunktet, ble dømt for tre overtredelser av straffeloven § 330 (utpressing) og fem forsøk på utpressing, til en straff av 420 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff på ett år og tre måneder. De hadde ved bruk av sosiale medier kommet i kontakt med menn som søkte mindreårige for seksuell omgang. Da de møttes ble mennene presset – eller forsøkt presset, for penger, og tre av de fornærmede betalte til sammen 16 000 kroner. Sterke personlige grunner tilsa bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 330.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim