Frostating lagmannsrett

Prisavslag

Publisert 11.01.21

Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av en fritidsbåt “som den er”. Båten var en treskøyte bygd i 1950. Lagmannsretten vurderte at omfattende tæringsskader og mangler ved bunnsmøring medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Lagmannsretten la til grunn at kjøpet hadde overholdt sin undersøkelsesplikt i kjøpsloven § 20, og at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Lagmannsretten fastsatte et prisavslag.

Kjøpsloven § 19, 20 og 38

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim