Frostating lagmannsrett

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten fant at grunnvilkåret i lov om psykisk helsevern § 3-3 var oppfylt. Lagmannsretten fant videre at pasienten var samtykkekompetent. Lagmannsretten fant derimot at farekriteriet ikke var innfridd. Kravet om utskriving ble tatt til følge.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim