Frostating lagmannsrett

Gjentakelsesfare

Publisert 12.01.21

Forlengelse av tidsrammen for forvaring og begjæring om prøveløslatelse fra forvaring. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det fortsatt forelå nærliggende fare for ny alvorlig kriminalitet som han tidligere var dømt for. Tidsrammen ble forlenget med tre år. I forvaringsdommen fra 2009 var han blant annet domfelt for seks voldtekter av to fornærmede. Han var tidligere dømt for drap av samboer. Diagnosen, manglende innsikt/forståelse for sitt handlingsmønster og høy fare for gjentatt seksualisert vold gjorde at vilkåret for forlengelse var oppfylt. Dette til tross for at han hadde vært mange år i fengsel, siden 2007. Det var ikke grunnlag for prøveløslatelse på vilkår. Deltakelse i et nytt behandlingsopplegg for seksualforbrytere kunne ha betydning fremover.

Straffeloven § 40, § 43 og § 43. Forvaring. Nærliggende fare.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim