Frostating lagmannsrett

Foreldelsesloven

Publisert 08.01.21

Kvinne tok ut erstatningssøksmål mot kommunen for kommunens manglende oppfølging av henne som barn etter barnevernloven. Hun hadde fått PTSD som følge av traumer og omsorgssvikt i barndommen. Kommunen påsto blant annet at kravet var foreldet, noe det ble tatt særskilt stilling til. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at kravet var foreldet etter skadeserstatningsloven § 9 nr. 1

Foreldelsesloven – fl, 18.05.1979 nr. 18 § 9 nr. 1 foreldelse. Kommunens manglende oppfølging etter barnevernloven

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim