Frostating lagmannsrett

Bustadoppføringslova

Publisert 12.01.21

Saken gjaldt mangelskrav etter bustadoppføringslova knyttet til et eierseksjonsbygg bestående av fire blokker beliggende i Stjørdal kommune i Trøndelag. Etter innflytting i 2015 fremmet sameiet og flere seksjonseiere en rekke mangelskrav mot byggherren, mens byggherren søkte regress hos totalentreprenøren. Sameiet/seksjonseierne, byggherren og totalentreprenøren anket tingrettens dom til lagmannsretten. Totalt gjaldt sakskomplekset fem selvstendige anker som lagmannsretten forente til felles behandling og avgjørelse. Problemstillingene for lagmannsretten var blant annet knyttet til om det forelå mangler ved parkeringsanlegget og varmeanlegget, samt spørsmål om byggherrens ansvar overfor sameiet/seksjonseierne kunne videreføres til totalentreprenøren. Sameiets/seksjonseiernes anke knyttet til parkeringsanlegget og varmeanlegget førte ikke fram. Byggherren ble gitt medhold at totalentreprenøren kunne holdes ansvarlig fullt ut for byggherrens erstatningsansvar overfor sameiet/seksjonseierne.

Mangler, bustadoppføringslova, reklamasjon, regress, grov uaktsomhet

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim