Frostating lagmannsrett

Aksje

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten frifant en styreleder for krav om erstatning fra selskapets medkontrahent, jf. aksjeloven § 17-1. Styrelederen hadde ikke brutt handleplikten ved tap av egenkapital (aksjeloven §§ 3-4 og 3-5) eller forsømt styrets forvaltnings- og tilsynsansvar (aksjeloven §§ 6-12 og 6-13). Det var heller ikke ansvarsbetingende for styrelederen at selskapet ikke hadde opplyst medkontrahenten om selskapets vanskelige økonomi.

Styreansvar. Aksjeloven §§ 3-4, 3-5, 6-12, 6-13 og 17-1

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim