Frostating lagmannsrett

Vegrett

Publisert 21.10.20

Tvist om privat adkomstveg som er felles for seks boliger. Tvisten gjaldt i hovedsak vegens bredde og lengde, men omfattet også et spørsmål om rett til å rygge og snu bilen på den felles adkomstvegen. Ankesaken omfattet også en særskilt anke over sakskostnaden.

Privat veg, grenser, sakskostnader.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim