Frostating lagmannsrett

Samleie med dement kvinne

Publisert 20.10.20

Svigersønn hadde vaginalt samleie med sin demente 88 år gamle svigermor. Hun var grunnet demensen ute av stand til å forstå situasjonen og motsette seg en slik handling, hun hadde ikke samtykkekompetanse og ikke skyldevne. Svigersønnen var kjent med hennes tilstand. Han ble frifunnet grunnet tvil om hans forsett. Han var svært beruset og sov tungt da svigermoren kom til hans seng. Usikkerhet om hvem som tok initiativ og om han var i stand til å få med seg hva som skjedde. Ikke gitt oppreisningerstatning. Dissens 4-3

Voldtekt. Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav b

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim